Đặt để khung làm việc trong tham vấn tâm lý

Cái vụ này có vẻ không nhiều người chú tâm, để ý một cách nghiêm trang, dù số ‘chuyên gia’, ‘chuyên viên’ hành nghề tác nghiệp tham vấn, trị liệu tâm lý và các lĩnh vực liên quan chẳng hề ít ỏi chút nào. Ở đây, tạm thời không đề cập quá chuyên sâu tựa […]

Đặt để khung làm việc trong tham vấn tâm lý Read More »