Cảm tác ta bà

Thể xác tan rồi, niềng ý chí Đất trời lửng dạ mó ba hồn Mây bạc trôi mòn mồ tử sĩ Gió luồn hờ hững cỏ Côn Lôn. Cồn đắp dồn dần theo năm tháng Biển dâng sóng thở níu hoàng hôn Cát nóng phơi đầy bao nứt rạn Bãi dài dương liễu đứng bồn […]

Cảm tác ta bà Read More »