July 2013

Tại sao chúng ta quá dễ dàng để dùng thức ăn rất nhiều ?

Ăn. Ăn. Ăn. Lại ăn. Ăn tiếp thôi. Sau thời gian chưa dài đã thấy đói, nên hãy vẫn còn thói quen tống vào thêm. Và nó đánh trúng phóc luôn. Đúng ngay vào cái bụng. Mình no kềnh lắm, không cảm thấy thoải mái nữa. Có thể gặp đôi triệu chứng khó tiêu, đầy […]

Tại sao chúng ta quá dễ dàng để dùng thức ăn rất nhiều ? Read More »

Vắn tắt về hình ảnh con người trong Tham vấn và cách tiếp cận Tâm linh- trọng tâm Trị liệu

Thử xem xét cách thức mỗi trường phái tâm lý trị liệu chính yếu góp vào cho một hình ảnh ẩn tàng về con người (Dryden, 1984; McLeod, 2003) bên trong nền móng lý thuyết của chúng (Lines, 2000). * Hình ảnh con người của Tham vấn Tâm động (psychodynamic counseling) là thuộc về chức

Vắn tắt về hình ảnh con người trong Tham vấn và cách tiếp cận Tâm linh- trọng tâm Trị liệu Read More »

Scroll to Top