Đà thu

Thời tiết kiểu này, làm sao khác được; không có thể nào đông về trong nắng hạ… Tiết Lập thu. Giời ạ, thế là mưa bão nổi đóa mà lồng lộn đến mấy cũng đố ngăn nổi động lực, tức cái đà tiến tới phía trước này; đấy là hướng mùa giờ đây được khép […]

Đà thu Read More »