Khi nào thì xong ?

Mạng rớt lên rớt xuống cũng có cái hay là độ vật vã của nắng nóng càng dễ khiến mình có thêm bằng chứng về sự phập phù của đời sống thế giới trực tuyến. Đó là câu hỏi đơn giản để chất vấn song phức tạp nếu muốn trả lời. “Khi nào mình làm […]

Khi nào thì xong ? Read More »