August 17, 2013

Chính tả là câu chuyện đi đúng lề đường quy định

Câu chuyện chính tả vì thế, không thể không là mối ưu tư của cả lề trái và lề phải, thậm chí, cho những ai xàng xê, lơ lửng rưa rứa nữa. Dưới góc độ cảm nhận cá nhân, có vài lưu ý đáng giá: Tôi không hồi tưởng trạng thái ngữ pháp được dạy …

Chính tả là câu chuyện đi đúng lề đường quy định Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top