Thế nào là người quan tâm đến điều tốt lành ?

Thế nào là người quan tâm điều tốt lành ở chính mình cũng như điều tốt lành của tha nhân? Quan tâm đến điều này, người ấy quan tâm đến việc kiềm chế tham lam, sân hận và hoang tưởng điên đảo trong bản thân, và anh ta cũng khuyến khích những kẻ khác kiềm …

Thế nào là người quan tâm đến điều tốt lành ? Read More »