Tôn trọng nhân phẩm và phát triển tính cách khác biệt: định kiến đến từ đâu ? (3)

[tiếp theo và hết] Khi đọc bài nêu ý kiến của hai người lớn tuổi được xưng danh là “chuyên gia tâm lý” về vụ ‘bà Tưng’ Lê Thị Huyền Anh, tôi thấy bản thân làm phép liên kết ngay với cả các ông, bà, anh chị trẻ trung, bằng cấp đầy mình trong chuyện …

Tôn trọng nhân phẩm và phát triển tính cách khác biệt: định kiến đến từ đâu ? (3) Read More »