Nhắn (52): Bằng chứng sinh động

Có hai cách để nhìn vào những ai mình cho là thành công, bất kể họ là bạn bè quen biết hay ai đó ta đọc, nghe trên mạng tin tức. Một, cảm thấy trạng thái bất công hoặc ganh tỵ; kiểu “tại sao không phải là tôi?”, “tại sao tôi lại không thể đạt […]

Nhắn (52): Bằng chứng sinh động Read More »