Một phút tưng cùng những nhủng nhẳng hơi tào lao chút

Với tất cả sự ngưỡng mộ khá thủy chung song rất sẵn lòng rộng rãi bình luận về cái đẹp thân xác kèm những long lanh đột xuất từ ý kiến thật thà như đếm tiền vô cùng cẩn thận, tôi xin nhắc lại lần nữa rằng đất nước này quá căng thẳng đến độ […]

Một phút tưng cùng những nhủng nhẳng hơi tào lao chút Read More »