Lại khởi đầu yêu

Hôm nay yêu lại từ đầu cỏ hong khều lửa, rũ nhàu tương tư. Thương sắn khoai, nắn nát nhừ bờ đê chân ruộng gió từ hơi em. Bóng tre phố thị nhá nhem đường xa buổi chợ ai thèm… nhố nhăng. May còn dại dột chút trăng cứ mơ như thuở dùng dằng dở […]

Lại khởi đầu yêu Read More »