Lại khởi đầu yêu

Hôm nay yêu lại từ đầu

cỏ hong khều lửa, rũ nhàu tương tư.

Thương sắn khoai, nắn nát nhừ

bờ đê chân ruộng gió từ hơi em.

Bóng tre phố thị nhá nhem

đường xa buổi chợ ai thèm… nhố nhăng.

May còn dại dột chút trăng

cứ mơ như thuở dùng dằng dở hơi…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top