Nhắn (55): Xa khơi

Đôi khi thay cho ầm ì của tiếng máy bơm nước tôi nghe từng chặp te te gà gáy vang và ước lộp độp giọt sương cuối thu đừng quá thẳng thắn. Trong những khoảnh khắc dồn chật cứng của cái rỗng không gây căng thẳng cuộc đời quá đỗi dịu dàng để mà chịu […]

Nhắn (55): Xa khơi Read More »