Nhắn (55): Xa khơi

Nhặt rau thì đừng muốn mau, xây cầu từng chi tiết một...
Nhặt rau thì đừng muốn mau, xây cầu từng chi tiết một…

Đôi khi thay cho ầm ì của tiếng máy bơm nước
tôi nghe từng chặp te te gà gáy vang
và ước lộp độp giọt sương cuối thu đừng quá thẳng thắn.

Trong những khoảnh khắc dồn chật cứng của cái rỗng không gây căng thẳng
cuộc đời quá đỗi dịu dàng để mà chịu đựng
xin cứ thản nhiên ngồi bóc tách củ hành…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top