Không chỉ là chuyện biến đổi gene

Lựa chọn xem film Hạt Đắng thay cho việc đi nghe nói chuyện về chủ đề Khỏa thân trong Hội họa, cái nhìn đời sống của bản thân cơ chừng đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Là câu chuyện người nông dân, đất đai và cuộc sống gắn bó với ruộng đồng.

Quả cây chuyển gene chưa phải là vấn đề ghê gớm ở Việt Nam khi hiện tượng người nông dân từ bỏ ruộng vì sống không nổi xảy đến rồi ở Thái Bình.

Dĩ nhiên, vượt cả tình tiết trong phim về người trồng bông xứ Ấn, những lừa gạt và thất vọng không ngừng xuất hiện trong đời; hậu quả của việc mong đợi với điều ngưỡng vọng… Liệu người ta đã hy vọng quá mãnh liệt với sự khôn ngoan, lòng thành thật và tính nghiêm trang trong thế giới mãi ước ao quy thuận các thuộc tính ấy mà không có bằng chứng?

Bộ phim góp phần cho thấy cách thức thông tin ngập tràn quá mức khi phô diễn một điều, củng cố và làm vững mạnh hơn sự chối bỏ của bằng chứng. “Lỗi lầm và ngu dốt” không được giải quyết với nhiều sự kiện và kiến thức hơn.

Bước ra ngoài vòng thoải mái quen thuộc; đồng thời, đừng quên sự đầu tư cảm xúc và cá nhân vào cách ta kể và nghe một câu chuyện trong đời.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top