Đêm đó kiến thức về cái chết đã đến với tôi…

Em đẹp sáng bừng, người không rõ mặt...
Em đẹp rạng ngời, người không rõ mặt…

Trong mơ ta nhai lại cơm đời

học cách mẹ bú mớm cho trẻ mới sinh thành tội nghiệp

lần hồi mò mẫm để thấu hiểu tột cùng về tiền kiếp

tin những chung đụng khổ đau ấp ủ tự hồi nào…

Anh thương em lặng nằm nghe con ngựa già chồn chân suốt đêm đứng hoài ngoài bản nhỏ

thấy những chiếc lá bàng lăn lóc cuối đông thấm bầm máu đỏ

khóc lục bình mãi trôi vật vờ chờ đến sáng

trên một dòng sông.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top