Lắng nghe càng dễ khiến chúng ta chia sẻ và lại gần bên nhau

Lễ hội vía Đức Quán Thế Âm hôm nay vốn là điểm nhấn du lịch của thành phố quê hương, cơ hội quý báu giúp học hỏi thêm hạnh Lắng nghe của bậc Bồ tát. Là người làm tham vấn và trị liệu tâm lý thì không nhất thiết phải thuộc dạng quyền năng đặc biệt […]

Lắng nghe càng dễ khiến chúng ta chia sẻ và lại gần bên nhau Read More »