Định khung tâm trí mình: không hề dễ nghĩ như dự tính

Muốn biết được thích hợp trình độ nghiên cứu và thực hành có thể đưa ra kiểu câu hỏi như này:

1) Nếu anh đột ngột thấy mình sắp chết với nỗi đau đớn ghê gớm, mà đích thực dễ là thế lắm, Pháp (Dharma) nào anh sẽ thực hành nhằm đảm bảo trạng thái yên an, lần tái sinh tốt lành hơn, hoặc thậm chí giải phóng?

2) Nếu một người yêu thương đột ngột sắp chết với nỗi đau đớn ghê gớm, mà đích thị dễ là thế lắm, Pháp nào anh thực hành sẽ giúp đảm bảo trạng thái yên an, lần tái sinh tốt lành hơn, hoặc thậm chí giải phóng?

Không có khả năng đưa ra đầy tự tin một câu trả lời nhanh chóng, rõ ràng và tốt lành tất sẽ khiến anh ta nhận ra mình nên nội tâm hóa trí tuệ và lòng từ bi của Pháp lên thêm nhiều hơn nữa.

0 thoughts on “Định khung tâm trí mình: không hề dễ nghĩ như dự tính”

 1. Gì mà ghê gớm thế, anh T?
  Tôi nghĩ, trong cả hai trường hợp, điều duy nhất có thể làm là: 1) cầu nguyện, và 2) phó thác.
  Câu hỏi hay nhân mùa Lễ Chúa Phục Sinh. Câu hỏi thứ nhất là trường hợp mà Chúa Giêsu đã trải qua. Câu hỏi thứ hai là trường hợp mà Thánh Mẫu Maria đã trải qua.
  Chúc anh bình an.

  1. Cách thể hiện của codockhach thật mạnh mẽ, hàm chứa một niềm tin rất vững vàng và đầy tự tin. Ở đây, chỉ chủ ý định hình cách thức sao cho khiêm cung trước sự tự hào trong việc học hỏi rồi thực hành Pháp (Dharma) tốt nhất có thể. Lần nữa, chúng ta dễ nghĩ tới thắc mắc thú vị khi tìm hiểu rằng tại sao dòng sông ‘giống nhau’ lại có thể là dòng sông ‘khác biệt’.–

   1. Thì cũng như Phật gia thường nói: sắc bất dị không, không bất dị sắc. Tôi với anh đang đi khác dòng sông, nhưng có thể là đang đi cùng một dòng sông, và ngược lại.

    1. Câu hỏi tại sao về sự giống nhau và khác biệt của dòng sông tuyệt không hề có ý so sánh hay đối chứng lối cách tiếp cận, điểm đứng, chỗ ngồi của bất kỳ ai cụ thể cả. Thuần túy, nó cốt nhằm chỉ rằng khó ai có thể nghĩ suy cùng một ý như cũ được, vì tự thân ý nghĩ đã chẳng hề cứ mãi luôn vậy, và ngay cả người tư duy cũng không còn như trước nữa.–

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top