Nhắn (61): Chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu…

Không có gì vội vàng; chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu thì bao điều đã tiện dịp hiếm hoi đắng cay này mà ưu đãi nhân quần trong cộng đồng bằng các mặt hàng độc đáo… Tháng Tư lắc lư trên chiếc xe ngựa thồ dài xộc xệch, đêm phố núi lạnh teo hết […]

Nhắn (61): Chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu… Read More »