Nhắn (61): Chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu…

Không có gì vội vàng; chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu thì bao điều đã tiện dịp hiếm hoi đắng cay này mà ưu đãi nhân quần trong cộng đồng bằng các mặt hàng độc đáo…

Tháng Tư lắc lư trên chiếc xe ngựa thồ dài xộc xệch, đêm phố núi lạnh teo hết sạch mọi háo hức.

Ai đó từng phát ngôn rằng, không có điều gì khá thực tế cho bằng một lý thuyết ngon lành cành đào. Thiết kế vì điều tốt; quyền lực của sự thứ tha…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top