Nhắn (63): Cho một ngày cuối tuần giá rét chốn này

Mai sau xin lại được chào

thoát bao mộng ảo, chiêm bao xô bờ;

thôi còn huyễn tưởng ngây thơ

bóng hoa che đỡ thời giờ đang yêu…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top