Nhắn (64): Người phụ nữ đang than khóc

Weeping Woman 1937 by Pablo Picasso 1881-1973

Lời của nữ chính trị gia xứ Myanmar Aung San Suu Kyi:

Tôi tin phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta bởi vì họ không những hiện dấn thân vào thế giới nghề nghiệp mà còn vẫn tiếp tục giữ vai trò trụ cột tại gia đình của riêng mình… bởi vì tôi nghĩ, chỉ có một người phụ nữ mới có thể hiểu các rắc rối, khó khăn, vấn đề, sự phân biệt đối xử mà những người phụ nữ khác phải đối đầu.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top