Nhắn (69): Thêm một năm mới thấm đầy từ bi và trí huệ

Chào năm mới 2016!

Cầu cho tất cả mọi người đều kịp nhận ra sự thật rằng bấy lâu chúng mình bị lừa dối đảo điên bởi tâm trí, dính mắc mê mải với thân xác, cảm xúc, ý tưởng, các cấu trúc tâm thần, và nhận thức.

Có khả năng bất đồng với hận thù là tử tế và khôn ngoan.

2 thoughts on “Nhắn (69): Thêm một năm mới thấm đầy từ bi và trí huệ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top