Vào – ra, ra- vào, …

Đích thị là may mắn nhỉ? Một năm của sự chuẩn bị và trải nghiệm; khởi đầu bằng điểm số đời chấm ngẫu nhiên rồi đưa bản thân vượt lên trên cùng thế giới ta bà. Hơn 40 công việc, từ rửa bát quét nhà nấu cơm trông em cho tới học làm quản lý […]

Vào – ra, ra- vào, … Read More »