Viết chào mời thời mới

Năm 2016 đã trôi qua hơn 10 ngày đầu tiên rồi. Viết chào mời Thời Mời. Cái thời mới í đã tồn tại sẵn đó, từ lâu. Như gần cội cây bàng đỏ lá và gió thổi lăn lốc đám khô vàng đầy màu sắc quá vãng chiều nay, một bà cụ móm mém, da […]

Viết chào mời thời mới Read More »