Thấu hiểu từ điều bình dị

Đằng ấy tên gì nghe lạ, triêu nhan nào phải hoang đường, môi hồng chỉ trong tưởng tượng, muôn đời e ấp tang thương.

Thấu hiểu từ điều bình dị Read More »