Nơi trú ngụ

Dẫu người có đi xa ảnh hình đâu phi lý còn chút gì ủy mị riết ghì thành vật thiêng.   Tình dục và tình riêng đều liên quan bản ngã nên một ngày vắng mặt vẫn trú ngụ ta bà.

Nơi trú ngụ Read More »