Nhắn (74): Cú cắt nhỏ nhặt

Đó là cú cắt thứ phát dành riêng cho chính mình sau rất nhiều thời gian căng chỉnh tới lui; không chính xác là do giương cung may mắn, chẳng lớn hay sâu, giữa chúng tuyệt chưa hề rỉ máu. Thư từ trả lời vẫn chưa xong, tối Giao thừa thư lại tới. Năm Con […]

Nhắn (74): Cú cắt nhỏ nhặt Read More »