Vệt nước trà trên sàn nhà

Nhớ máy tính đã mất hết nên tưởng không còn cái ảnh minh hoạ nào, rồi thử tìm hú hoạ, và thấy mót sót chưa dùng tới mỗi hình trên, dù trùng lắp đã đăng tải, trong bộ lưu trữ ảnh của blog. Vang vọng ‘Không còn hình ảnh nào’ do vậy mang suy tư […]

Vệt nước trà trên sàn nhà Read More »