Ngày Độc Lập nước nhà

Kỷ niệm Ngày Độc Lập nước nhà lần thứ 74 160 năm kể từ cú đại bác Pháp bắn vào núi Sơn Trà, Đà Nẵng sáng sớm lặng thinh, trời không mưa, tôi lội bộ trên phố Lạc Trung Hà Nội cùng với lá cờ đỏ bay tà tà là ô nhiễm môi trường. Nhiều […]

Ngày Độc Lập nước nhà Read More »