Nụ mầm ấp ủ

Bồi chi cay đắng cho nhau đời đã ngắn mà lòng sầu chưa bưa, phận con dân vẫn cày bừa chia thành quả, nhân thượng thừa làm vui; rồi ra bia dập úi xùi công phu tu tập hiến lùi trong than, một mai có kẻ bần hàn ấy thời mong đợi nồng nàn người […]

Nụ mầm ấp ủ Read More »