‘Con Rủa của Năm 2019’

‘Con Rủa của Năm’, ấy là cách tôi cố tình chuyển ngữ danh xưng ‘People of the Year for 2019‘ do tờ Time, đã tồn tại được 92 năm, dành cho Greta Thunberg, cô gái 16 tuổi, trẻ nhất trong lịch sử bầu chọn. ‘How dare you?’ (‘Các người dám’…), bài phát biểu tại hội […]

‘Con Rủa của Năm 2019’ Read More »