Chào buổi sáng (73): Buổi sáng đầu năm mới

Nở bừng không hờ hững, những ý đời chưa vơi, khi tường thành cao dựng, nội tâm càng sáng ngời.

Chào buổi sáng! 2020 đã tới, năm mới khởi đầu cho cả một thập niên tân kỳ. Cách tính toán thời gian, suy cho cùng, phản ánh tâm trí con người.

Từ góc độ làm việc cộng đồng, đấy là năm Sống Đời Đạo Đức.

Với riêng tây cá nhân, 366 ngày ấy cũng bao chứa quãng không- thời gian của việc sống đời trách nhiệm, đòi buộc siêu việt vượt lên trên những phúc phận của bản thân đặng đáp ứng tốt lành và đúng đắn những sự vụ tập thể, quốc gia, toàn cầu.

Tựa điệu Tango quyến rũ đầy tràn năng lượng, cần biết lúc nào thì sóng đôi phối kết hợp hữu lý vẹn tình, khi mô nên tách ra, tự mình độc lập thể hiện. Nhu cầu dành cho nhau, trao đổi qua lại khiến nảy nở mãi thôi sự rộng lượng đầy lòng biết ơn trong khi ban tặng. Hành trình từ chân trời một người tới chân trời của tất cả ắt hẳn phải là cuộc hành trình khám phá sự tự do buông bỏ của mỗi buộc ràng se sắt.

Mưa rơi thật nhẹ, bầu khí tinh khôi, cho bật nảy âm thầm từng lời mở lòng ưng thuận.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top