Tết là dịp lạ an bài

Trong ta đã sẵn xuân rồi, có đủ thứ thành ra thôi mong chờ; mai, đào, hồng, quất như thơ thảo thơm rau cỏ tràn bờ đây kia; thiếu gì mà ước nhân chia muốn buông cày ải, tăm tia bao đời? những đông những hạ từng rơi những thu nhặt lượm, ươm lời vì […]

Tết là dịp lạ an bài Read More »