@ Chào buổi sáng (24): Quà tặng tâm linh

Cho dẫu khác biệt ở giấy bọc và cách gói, món quà bên trong của mỗi chúng ta đều giống như nhau.Học hỏi ra rằng sự thách thức và niềm vui mang tính phổ quát thì bất kỳ cuộc gặp với một ai đó đến từ những con lộ cuộc sống khác biệt càng trở nên quý giá.

@ Chào buổi sáng (24): Quà tặng tâm linh Read More »