CBT

Bỏ thuốc lá: vì sao hứa đi rồi hứa lại biết bao lần… (2)

Lần trước, vừa nói xong cột thứ nhất: tại sao hút thuốc lá. Giờ gõ xuống ở cột thứ hai giải thích lý do muốn bỏ thuốc lá. 1. Các lý do sức khỏe – Tôi như hết hơi khi chỉ mới vận động nọ kia chút ít thôi. Đẩy máy hút bụi làm sạch […]

Bỏ thuốc lá: vì sao hứa đi rồi hứa lại biết bao lần… (2) Read More »

Bỏ thuốc lá: vì sao hứa đi rồi hứa lại biết bao lần…

Nhiều chuyên gia tin rằng, việc hút thuốc lá thì 10% là do nghiện thể lý còn chủ yếu vì 90% nghiện tâm lý. Cơ thể hồi phục khá nhanh sau khi cai nicotine (các triệu chứng vật vã tồi tệ nhất xảy ra trong tầm 3 ngày hoặc ít hơn), song phụ thuộc tâm

Bỏ thuốc lá: vì sao hứa đi rồi hứa lại biết bao lần… Read More »

Biểu tượng: hiện diện bốn phương – tám hướng

Chúng ta sử dụng các biểu tượng (symbols) liên tục trong đời sống trần tục hàng ngày để truyền thông các  ý tưởng. Hệ thống chữ viết (chữ cái và từ) là ví dụ rành rẽ về biểu tượng dùng chuyển tải ý nghĩa. Chủ nghĩa biểu tượng (symbolism) có thể được xem như cách

Biểu tượng: hiện diện bốn phương – tám hướng Read More »

Thuốc, thuốc, thuốc– thói tự trói buộc của cái đầu hay sự phụ thuộc cần thiết?

Thuốc men, nhất là thuốc men dùng chữa trị các rối loạn tâm thần, trở thành mối quan tâm bậc nhất của thiên hạ khắp nơi. Các cuộc tranh luận luôn có giá trị, như một bài báo trên trang APA đã giải thích rõ ràng về việc chỉ định không chính xác thuốc hướng

Thuốc, thuốc, thuốc– thói tự trói buộc của cái đầu hay sự phụ thuộc cần thiết? Read More »

Đầu tuần, thử lướt qua một vài đường dẫn về sự lo lắng quá mức

@ Thứ nhất, biết rằng lo lắng có thể gây cản trở cho việc cảm nhận về sự nguy hiểm. Kết quả gợi ý, những nỗi lo lắng làm giảm việc thấy ra tiềm năng nguy hiểm– chẳng thừa nhận lý thuyết thông thường: các cá nhân lo lắng hay đề phòng, cảnh giác cao

Đầu tuần, thử lướt qua một vài đường dẫn về sự lo lắng quá mức Read More »

Nghĩ khác đi để nhảy vọt qua khỏi các mẫu hình xưa cũ

Đoạn trích “Tự sự trong năm chương ngắn” của tác giả Portia Nelson (1920-2001) đã diễn đạt đầy biểu cảm về thói quen. Chương Một Tôi đi bộ xuống phố Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè. Tôi rơi thỏm xuống. Tiêu đời rồi… Thấy mình tuyệt vọng. Nào phải lỗi tại

Nghĩ khác đi để nhảy vọt qua khỏi các mẫu hình xưa cũ Read More »

Ghi chú quan trọng về hậu quả của sự chậm lụt ngôn ngữ ở trẻ Tiểu học

Chúng ta biết rằng, chậm lụt ngôn ngữ (language delays) tạo nên nhiều hậu quả tiêu cực về chức năng xã hội và thành tích học tập ở trẻ nhỏ. Một điều thường thấy là chuyện tăng lên các hành vi ngoại hiện (externalizing behaviors). Nhìn chung, trẻ chậm lụt ngôn ngữ vào giai đoạn

Ghi chú quan trọng về hậu quả của sự chậm lụt ngôn ngữ ở trẻ Tiểu học Read More »

Lần lữa, bao nhiêu cù- cưa- dây- dưa nữa đây mới đủ hả giời…

Dù lần lữa, cù cưa dây dưa (procrastination) đã được cộng đồng khoa học xem là vấn đề cần xem xét, song họ hiện vẫn chưa đạt tới sự đồng thuận cao về bản chất của vấn đề này. Các học giả tranh luận hàng thập kỷ này rằng, liệu lần lữa là hiện tượng

Lần lữa, bao nhiêu cù- cưa- dây- dưa nữa đây mới đủ hả giời… Read More »

Scroll to Top