Cho một chủ đề dễ bị bỏ qua…

Dù Ngày Nhận hiểu về nỗi Sầu đau của Trẻ nhỏ vừa xong, không thể không tự trách mình đôi chút rằng thật dễ quên lứa tuổi tưởng chừng vô tư ấy cũng phải gánh chịu thương đau không kém người lớn. Sầu đau, thương tiếc là một thứ trải nghiệm cảm xúc đầy kinh […]

Cho một chủ đề dễ bị bỏ qua… Read More »