Lưng chừng chiều

Hanoi mưa; thời tiết mùa thu ngoài này hay thế, bất chợt lại nắng lên rờ rỡ để mọi thứ có cớ mà ôi a lạ lùng rơi xuống. Từ nay không nhất quyết phải dùng thường xuyên ảnh minh hoạ nữa, dù là tuyền hoa lá, vì nữ nhân không rời khỏi nhà được, […]

Lưng chừng chiều Read More »