facebook

Tôn trọng nhân phẩm và phát triển tính cách khác biệt: định kiến đến từ đâu ?

Chết mất thôi, làm sao một người khá già cỗi và hơi lớn tuổi rồi như tôi lại có cớ để tiếp tục nhắc đến thiệt đàng hoàng cô nàng Lê Thị Huyền Anh, tức bà Tưng, thêm lần nữa đây (?!) Mùa thu giời đất thay áo nên quá dễ khiến thiên hạ rạo

Tôn trọng nhân phẩm và phát triển tính cách khác biệt: định kiến đến từ đâu ? Read More »

Chat chit về sự thật thà, chân thực (2)

Chống lại biểu hiện giận dữ bằng tình thương, thói tệ bạc bằng lòng hào hiệp, tính keo kiệt bằng phẩm chất rộng lượng, và sự nói dối bằng việc nói sự thật. N: Nếu người ta nói kiểu nước đôi, em sẽ hỏi rõ ràng bằng được. M: Điều đấy đòi hỏi kỹ năng,

Chat chit về sự thật thà, chân thực (2) Read More »

Quan hệ chàng – nàng và câu chuyện trên mạng xã hội

Công nghệ dính dáng bao nhiêu với đời sống cá nhân khi người ta gặp gỡ mặt đối mặt (offline), đó là câu hỏi chắc chắn thu hút nhiều nhà nghiên cứu khi các trang mạng xã hội ngày càng trở nên thân thuộc. Chẳng hạn, từng có nghiên cứu phát hiện ra rằng cơ

Quan hệ chàng – nàng và câu chuyện trên mạng xã hội Read More »

Cùng ngó trông nhau để càng thấy mình thích thú…

Ngay khi chúng ta nhận ra ai đấy chia sẻ giông giống mình về mặt tộc người, y như rằng chúng ta cũng đang diễn giải tốt hơn các biểu đạt trên khuôn mặt của đối tượng có cùng bản dạng dân tộc, quốc gia, nhóm vùng, địa phương tựa chúng ta vậy. Chúng ta

Cùng ngó trông nhau để càng thấy mình thích thú… Read More »

Scroll to Top