Ngày Doanh nhân Việt Nam

Cách nào tăng lãi mà không phải tăng giá?

Nghề hát dạo mời mua chewing gum rõ ràng không phải là bán mặt hàng vốn thường dùng để làm sạch răng, thơm miệng. Thời buổi suy thoái khó khăn, mọi người quan tâm tới giá cả và hầu như chẳng có gì khác ngoài tình hình giá cả. Dĩ nhiên, người ta thực sự còn …

Cách nào tăng lãi mà không phải tăng giá? Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top