Vận may hay gặp…

Chủ đề bài diễn thuyết của GS. Philippe Gabilliet tối nay tại L’Espace quá dễ dàng hấp dẫn để thu hút đông đảo người tới nghe: vận may (tham khảo vidéo bản tiếng Pháp: vận may của thành công). Tác giả dẫn giải chủ đề trong một bố cục chặt chẽ: cơ may đặt cạnh […]

Vận may hay gặp… Read More »