sex

Bạo dâm, huyễn tưởng hay sự thiếu kinh nghiệm tình dục?

Thử quay lại bàn thêm cái vụ nghĩ mình là kẻ bạo dâm nêu ra hôm kia. Trước hết, cần biết rằng nhà trị liệu tình dục (sex therapist) có thể là bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, nhà tâm lý học, hoặc nhân viên công tác xã hội; …

Bạo dâm, huyễn tưởng hay sự thiếu kinh nghiệm tình dục? Read More »

Khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm…

Đọc mấy bài viết đăng trên báo phổ thông về chủ đề tình dục, hôn nhân – gia đình theo hướng lâm sàng giả cầy, mắm muối đôi chút chi tiết kể chuyện với phụ họa vài ba phát ngôn kết thúc kiểu ‘chuyên gia giữa trời’ thiệt là chán như con gián. Sẽ trả …

Khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm… Read More »

Scroll to Top