Quotes

Chúng ta có khả năng tiến triển thêm về mặt văn hóa…

Chúng ta có khả năng tiến triển thêm về mặt văn hóa, để hiểu biết tính sinh học- thần kinh của một cái tôi chia tách (separate self) và cách thức nó đích thực là một vọng tưởng (delusion), và khuynh hướng chúng ta quen ăn quá nhiều đồ ngọt, dùng quá nhiều muối, quá […]

Chúng ta có khả năng tiến triển thêm về mặt văn hóa… Read More »

Nhắn (31): Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ…

Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ từng có thể chứng tỏ khả năng của chúng ta vượt xa so với nhận thức hiện tại. […] Điều quan trọng là để mọi người hiểu ra rằng có thể tăng cường hàng lọat khả năng

Nhắn (31): Theo truyền thống, các nhà tâm lý học quen nghiên cứu “chuẩn tắc” hơn là những ngoại lệ… Read More »

Nhắn (20): Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại…

Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại thì khi đó ta vẫn chưa đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau. Nếu như một người hung dữ phải chịu khổ đau tương quan với sự hung dữ của hắn thì một người tốt cũng phải chịu khổ đau tương quan với cái tốt của người ấy. Nếu ta là một người tốt thì ta cũng sẽ khổ đau tương tự như những người tốt khác phải khổ đau. Một vị thiên nhân tốt vẫn cảm thấy cái khổ đau xảy ra cho tất cả các thiên nhân, kể cả một vị trời cũng phải khổ đau tương quan với cái bản chất thiêng liêng của chính vị ấy. Sự giải thoát hoàn toàn của khổ đau chỉ có thể xảy ra khi một cá thể được giải thoát và vượt xa hơn những gì mà người ta gọi là “cái tốt”, hầu trở thành một vị Thánh nhân (Aryan), tức là một cá thể đã vượt lên trên các điều kiện trói buộc con người để sau đó sẽ trở thành một cá thể hoàn toàn hoàn hảo tức là một vị A-la-hán.

Buddhadasa (2012). Quyển sách cho nhân loại.

Nhắn (20): Khi còn bám víu vào quả ngọt do hành động tốt mang lại… Read More »

Cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm

Giới hữu tình thì vô hạn như toàn thể không gian:
Xin cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm,
Và cầu chúc từng người trong lục đạo, người mà trong một kiếp hoặc kiếp khác là cha hoặc mẹ tôi,
Tất cả đều đạt được sự hoàn hảo tối sơ.

(Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, sđd, tr.132.)

Bởi vì sự hoàn hảo là sự hoàn hảo cho mọi thời gian; vì hoàn hảo không mang tính thúc bách, cưỡng chế; và vì những vấn đề duy nhất mình để lại là những vấn đề hoàn hảo.

Khi một con người thú vị là con người mà khoảnh khắc tới, tí nữa thôi sẽ hết còn thú vị, tôi đứng đợi một cách kiên nhẫn.

Nếu đang phải lòng với sự hoàn hảo, xin hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thấy nó bị cuốn phăng đi. Nếu đủ khả năng mơ về điều bất khả, nó đích thị có thể xảy đến tức thì.

Cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm Read More »

Nhắn (18): Loay hoay vì tự mình cho tay vào bẫy

Không ai nắm giữ con khỉ ngoại trừ con khỉ có hạt giống tham chấp trong tâm. Không ai giữ chúng ta trong bánh xe luân chuyển nầy, tự bạn mang sự chấp trước đó. Bánh xe không có trói buộc, nên bạn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì bạn bị bám víu, nên phải chịu khổ đau mà thôi.

Sự chấp trước là nguyên nhân của khổ đau.

Ngay liền với tuyên bố là bạn đã biết rồi, không có gì mới, bạn hiểu rõ,… là một chữ “Nhưng” trái ngược thật tội nghiệp. Hai ý đứng cạnh nhau thật mâu thuẫn; bạn vừa khá tự hào về sự thông minh của bản thân, thậm chí kiêu ngầm khi dùng câu chữ phản ánh năng lực riêng tư, rằng người đối thoại cơ chừng không đem lại điều gì ấn tượng và bất ngờ cho tâm trí bạn, song đồng thời, bạn lại hạ mình muốn có thêm một lần trao đổi nữa. Điều gì tạo nên trạng thái nội tâm như thế? Liệu nếu cứ tiếp tục lưu giữ thói quen bao bọc, rào giậu, che chắn và gạn lọc vậy thì bao giờ bạn mới đích thực nhận chân sự thật vốn là…?

Nhắn (18): Loay hoay vì tự mình cho tay vào bẫy Read More »

Nhắn (17): Người tài trí lưu ý

Và đây là là dòng chữ lật úp mạnh mẽ nhất: sự thông minh dường như khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hẳn đi. Các khoa học gia đề nghị sinh viên tiến hành bốn thang đo “mức độ tinh tế về mặt nhận thức”. Như họ báo cáo trong bài, tất cả bốn thang đo đều cho thấy các mối tương quan đồng biến, ” chứng tỏ rằng những người tham gia càng có mức độ tinh tế về mặt nhận thức bao nhiêu thì càng biểu lộ các điểm mù định kiến rộng rãi hơn.”

Người tài trí lưu ý, xin đừng tự mãn thỏa chí.

Nhắn (17): Người tài trí lưu ý Read More »

Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta…

Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta. Làm điều gì đúng không bao giờ khuyên răn ta chi cả. Chỉ khi thất bại ta mới học hỏi từ đó.

Những cái tiêu đề, thời gian gần đây, ngập tràn câu chữ ấn tượng “thất bại” khi mô tả về một người thành đạt trong nghề. Rằng muốn công thành danh toại ư? Trước tiên phải học biết qua thất bại cái đã… Tác giả của hơn 37 cuốn sách được dịch ra 23 thứ tiếng trên thế giới cũng bày tỏ: “Tôi không bao giờ thực sự nghĩ mình là người thành công. Tôi chưa từng nghĩ sách của mình sẽ được xuất bản, điều đó là chuyện quá xa vời đối với tôi. Bạn biết mà, sự kiện ấy xảy ra thì thật tuyệt vời, song nó không phải là điều tôi cố gắng nhắm vào, hướng đến.”

Nữ tác giả của cuốn sách thứ năm, ít tuổi hơn hẳn, viết cho trẻ em cho hay, thành công không phải là động lực khiến cho cô viết sách. Ý tưởng lớn gợi hứng, kích thích cho cô là: Thất bại.

Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta… Read More »

Scroll to Top