Ly dị, hôn nhân, đi – ở, và trục trặc bất thường

Thi thoảng, khi thoáng bắt gặp những khuyên nhủ, bày vẽ dựa trên kinh nghiệm chủ quan và dấm dẳn liếc xéo như đây, đây, đây là y rằng thấy mình muốn góp ý, diễn giải trở lại theo cách hiểu riêng. Trả lời: Tôi hiểu phần nào tâm trạng của bạn lúc này. Từ […]

Ly dị, hôn nhân, đi – ở, và trục trặc bất thường Read More »