Yêu thì nên cởi mở

Câu trả lời cho một thắc mắc công án khởi chính tự việc trả lời– ở đây và ngay bây giờ: trí tuệ, yêu thương, vô ngã, vô chấp.

Yêu thì nên cởi mở Read More »