Thailand

Chào buổi sáng (52): Thẳng thắn, thiệt tình thường thông thoáng, thành tựu

Chào buổi sáng! Một bức ảnh chụp đẹp gợi cảm giác đồ ăn sạch sẽ, chất lượng; một thông báo rõ ràng khơi lên tinh thần biết ơn, ý thức tiết kiệm; một lời bình kèm theo bên dưới chừng mực mà vẫn tha thiết, dễ hiểu và quen thuộc. Bản thân tôi có chứng

Chào buổi sáng (52): Thẳng thắn, thiệt tình thường thông thoáng, thành tựu Read More »

Scroll to Top