March 3, 2011

Tác giả của nhân vật Lượm, người nói dối và email xin lỗi

Tạm đặt các nguồn dẫn liên quan ở đây, đây, đây, đây và đây. Sẽ viết khi rảnh rỗi hơn, tập trung vào việc ca ngợi tài sáng tác nhân vật Lượm trong bài thi “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời“; đặt vấn đề khi xem clip xong rằng, bạn có phải …

Tác giả của nhân vật Lượm, người nói dối và email xin lỗi Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top