Báo lá cải, chuối cả nải (!)

Có vẻ báo mạng quốc nội đang hồi cạn kiệt đề tài thiết thực và do cứ quẩn quanh vườn – ao – chuồng nên bây giờ cơ chừng mắc phải hội chứng mệt mỏi kinh niên (CFS), sau một hồi gắng sức đáp ứng hết mức chủ trương, đường lối. Tin nổi bật nhất …

Báo lá cải, chuối cả nải (!) Read More »