Chào buổi sáng (30): Quyền truy cập và sự tự giúp mình

Chào buổi sáng! Mới đây, người sáng tạo ra World Wide Web Tim Berners-Lee lập ngôn ‘tiếp cận, truy cập internet là quyền của con người‘. Tuy nhiên, không nhiều người biết, chỉ có 25,6% dân số thế giới được sử dụng quyền này; nghĩa là, có 5 tỷ người còn chưa được hưởng lợi từ nguồn thông tin phong phú các thế hệ nhân loại tích tụ bấy lâu.

Với những ai trót hình thành thói quen và cảm thấy gắn bó với mạng lưới điểm toàn cầu, thật bức bối nếu mở mắt sáng ra khởi động máy tính đầu ngày mà lại chẳng kết nối được. Theo số liệu công bố, người dân nước nhà vẫn thiệt thòi cả lượng lẫn chất trong nỗ lực đón nhận, nắm lấy quyền cốt yếu này.

Một trong những người gắng sức vá lấp, san bằng khoảng cách bất công ấy- Kosta Grammatis– đang dấn thân theo đuổi sứ mệnh với xác quyết rằng internet là thứ công cụ quan trọng con người cần có vì nó trợ giúp họ để rồi họ tự giúp cho chính bản thân. Vì thế, mong sao khi tiếp cận và truy cập internet bạn đừng quên mục đích thiết thực và cơ bản như vậy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top