Đồ ăn ngon, phán quyết của tòa khi đói bụng và thái độ giun dế có thể đe dọa nền dân chủ

Án tuyên sơ thẩm vụ Cù Huy Hà Vũ đã diễn ra cách đây 10 ngày; blog Tâm Ngã nhắc lại vì vừa mới phát hiện một nghiên cứu thú vị có liên quan. Theo đó, các quan tòa xét xử thường hiếm khi đưa ra phán quyết tha bổng trước thời hạn (grant parole) …

Đồ ăn ngon, phán quyết của tòa khi đói bụng và thái độ giun dế có thể đe dọa nền dân chủ Read More »